Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

06:59
4336 2d93 500

dreamingofgoingthere:

Budapest, Hungary

March 06 2018

bunchofdianthuses
20:26
0624 fd86
Reposted fromrol rol viaSeventeenRed SeventeenRed

February 17 2018

bunchofdianthuses
18:47
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaSeventeenRed SeventeenRed
bunchofdianthuses
18:45
6142 2640 500

February 05 2018

bunchofdianthuses
14:27
0225 baa9
Reposted fromagridoce agridoce

September 22 2017

bunchofdianthuses
07:50

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
07:50
bunchofdianthuses
07:48
6229 9f8f
bunchofdianthuses
07:47
2222 d21d

September 04 2017

bunchofdianthuses
14:33
1209 badc

August 17 2017

bunchofdianthuses
16:12
bunchofdianthuses
16:11
1032 e394
Reposted frommaple-leaf maple-leaf
bunchofdianthuses
16:10
3635 9256
Reposted fromzrazik zrazik viamaple-leaf maple-leaf

August 06 2017

bunchofdianthuses
19:21
8176 4788
Reposted frompieprzycto pieprzycto
bunchofdianthuses
19:07
bunchofdianthuses
19:03
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
bunchofdianthuses
19:01
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała w krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny i kochasz najmocniej na świecie. Przecież Ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to, że ktoś kogoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są za tanie.
— Jennifer L. Armentrout - "Zaczekaj na mnie"
Reposted fromonlyonelife onlyonelife viablamecoco blamecoco
bunchofdianthuses
19:00
Reposted fromjasminum jasminum viablamecoco blamecoco
bunchofdianthuses
18:59
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viablamecoco blamecoco
bunchofdianthuses
18:59
0974 3e5b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl