Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

bunchofdianthuses
19:00
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse vianoirceur noirceur
bunchofdianthuses
18:52
7696 09cc 500
18:52
9165 4da8 500
Reposted frombwana bwana vianotyourstrawberry notyourstrawberry
bunchofdianthuses
18:52
2032 c0de 500
bunchofdianthuses
18:50
bunchofdianthuses
18:45
2675 3603 500
Reposted fromkotowate kotowate viaduvet duvet
bunchofdianthuses
18:44
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viaduvet duvet

May 27 2018

bunchofdianthuses
19:47
8420 5f88
'Me? I’m scared of everything. I’m scared of what I saw, I’m scared of what I did, of who I am'
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
bunchofdianthuses
19:45

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"

April 24 2018

bunchofdianthuses
13:51
7055 bc69 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaSeventeenRed SeventeenRed

April 17 2018

bunchofdianthuses
12:46
4909 01c7 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viaSeventeenRed SeventeenRed
bunchofdianthuses
12:45
3300 ce7d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSeventeenRed SeventeenRed
bunchofdianthuses
12:45

Wiosną zawsze najbardziej doskwiera mi to, że nigdy nie byłam z nikim w związku. Nie wiem, jak to działa, że wraz z pojawieniem się cieplejszych dni te wszystkie słodkie, trzymające się za rączki pary wypełzają, skąd tylko się da. Gdzie oni się chowali przez zimę?! I tak sobie na nich patrzę i najpierw się cieszę ich radością, a potem momentalnie potrafię się rozpłakać, bo tak cholernie im zazdroszczę. Zawsze z takim utęsknieniem czekam na wiosnę, bo wydaje mi się, że będzie chciało mi się bardziej. A tymczasem idę sobie po rozgrzanym chodniku, wdychając tę duchotę i płaczę. Jakie szczęście, że wiosną można bezkarnie ukrywać łzy za okularami przeciwsłonecznymi...

Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed

March 13 2018

06:59
4336 2d93 500

dreamingofgoingthere:

Budapest, Hungary

March 06 2018

bunchofdianthuses
20:26
0624 fd86
Reposted fromrol rol viaSeventeenRed SeventeenRed

February 17 2018

bunchofdianthuses
18:47
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaSeventeenRed SeventeenRed
bunchofdianthuses
18:45
6142 2640 500

February 05 2018

bunchofdianthuses
14:27
0225 baa9
Reposted fromambermoon ambermoon

September 22 2017

bunchofdianthuses
07:50

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
07:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl