Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

bunchofdianthuses
18:29
6811 5732
mood
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed

June 06 2017

bunchofdianthuses
20:32
20:32
3986 ebf9 500

weirdrussians:

Knights of the Round Table

bunchofdianthuses
20:32
bunchofdianthuses
20:27
7243 aa4c 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacudoku cudoku
bunchofdianthuses
20:26
3744 9e18
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacudoku cudoku
bunchofdianthuses
20:21
8721 934e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
bunchofdianthuses
20:19
1216 a01f
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamisne misne
bunchofdianthuses
20:18
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viamisne misne
bunchofdianthuses
20:17

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viamisne misne
bunchofdianthuses
19:33

June 02 2017

20:22
9362 686f 500
bunchofdianthuses
20:21
7743 f9e3
Reposted fromparkaboy parkaboy viaSeventeenRed SeventeenRed
bunchofdianthuses
20:14
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSeventeenRed SeventeenRed

May 23 2017

bunchofdianthuses
09:49
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viaSeventeenRed SeventeenRed

May 08 2017

bunchofdianthuses
15:45
2551 6958
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSeventeenRed SeventeenRed

May 02 2017

bunchofdianthuses
19:10
5841 d269
Reposted fromLittleMissPipedreams LittleMissPipedreams viarol rol
19:08
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viarol rol
bunchofdianthuses
17:57
9210 b76c 500
Reposted fromrol rol
bunchofdianthuses
17:56
1226 65ae 500
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl